Ubuntu Server,herhangi bir Linux dağılımı gibidir ve çok kullanıcılı olma özelliğine sahiptir.Sunucu üzerinde yaygın olarak verilen görevlerden biride kullanıcı eklemektir.

useradd

Useradd komutu ile  komut satırından  yeni bir kullanıcı ekleyelim:

Komut

useradd

Bu komut kullanıcı ekler , fakat herhangi bir ekstra seçeneği ile birlikte kullanmazsak,kullanıcının herhangi bir şifresi ya da home dizini olmayacaktır.

Not : Eğer komut bulunamadı belirten bir mesaj alırsanız, tam yolunu kullanarak deneyin :

/ usr / sbin / useradd

     Kullanıcı için home dizini ayarlamak için   -d   seçeneği kullanabilirsiniz.  – m   seçeneği home dizini oluşturmak için kullanıcıyı zorlar .Bu seçenekler ile bir kullanıcı hesabı oluşturmayı deneyin ve sonra hesabın parolasını ayarlamak için password komutunu kullanın . Alternatif kullanıcı komutuna  – p  kullanarak bir parola ayarlayabilirsiniz.”password” kullanarak parola ayarlamak için aşağıdaki komut da tercih edilebilir.

Komut

sudo useradd – d / home / testuser – m testuser

Komut

sudo passwd testuser

   Yukarıdaki komut testuser adında bir kullanıcı oluşturacak ve   kendi home dizini olarak / home / testuser  dizinini ayarlıyacaktır.  Yeni home dizinindeki dosyalar varsayılan home dizini dosyalarını içeren   / etc / skel   klasöründen kopyalanır. Eğer kullanıcılar için varsayılan değerleri ayarlamak istersen , o dizindeki dosyaları değiştirerek veya bazı şeyler ekleyerek bunu gerçekleştirebilirsin. Kullanıcı için yeni home dizinine bir göz atacak olursak:

Örnek

geek@ubuntuServ:/etc/skel$ ls -la /home/testuser
total 20
drwxr-xr-x 2 testuser testuser 4096 2006-12-15 11:34 .
drwxr-xr-x 5 root root 4096 2006-12-15 11:37 ..
-rw-r–r– 1 testuser testuser 220 2006-12-15 11:34 .bash_logout
-rw-r–r– 1 testuser testuser 414 2006-12-15 11:34 .bash_profile
-rw-r–r– 1 testuser testuser 2227 2006-12-15 11:34 .bashrc

 Yukarıdaki komutun çıktısında Bash komut dosyalarının bu dizinde olduğunu fark etmişsinizdir. Tüm yeni kullanıcılar için varsayılan yol seçeneklerini ayarlamak istiyorsan , o zaman useradd komutu tarafından bu dosyaları oluşturmak için kullanman gereken komut / etc / skel olurdu.

adduser

Bu komut yani adduser komutu her zaman için useradd komutundan daha kolay ve yaygındır.Aynı şeyi linux komutları içerisinde sizin için yapalım . Bu komutun sözdizimi aşağıda verilmiştir.

Yapısı

adduser <username>

Örnek

geek@ubuntuServ:/etc/skel$ sudo adduser thegeek
Password:
Adding user `thegeek’…
Adding new group `thegeek’ (1004).
Adding new user `thegeek’ (1004) with group `thegeek’.
Creating home directory `/home/thegeek’.
Copying files from `/etc/skel’
Enter new UNIX password:
Retype new UNIX password:
No password supplied
Enter new UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for thegeek
Enter the new value, or press ENTER for the default
Full Name []: The Geek
Room Number []: 0
Work Phone []: 555-1212
Home Phone []: 555-1212
Other []:
Is the information correct? [y/N] y