yazilimodasi_redmine

Açık kaynak kodlu web tabanlı proje yönetim sistemi olan redmine 2.4.2 yi Ubuntu 12.04 Servera kuracağız.Kurulum aşağıdaki gibi adım adım yapıldığında bir sorun çıkarmaması gerekiyor.Eğer çıkarsa yorum olarak belirtin yardımcı olurum.

➔    Önkoşullar:

 • Apache
 • Mysqlserver
 • Ruby 1.8.72, 1.9.2, 1.9.3, 2.0.01, Jruby-1.7.6

➔    Kurulum:

 1. Sistemde lamp server kurulu varsayılmıştır.İlk olarak sunucu kök dizinine gidilir.
$ cd /var/www
 1. Redmine indirilir.
$ sudo wget http://www.redmine.org/releases/redmine-2.4.2.tar.gz
 1. İndirilen paket /var/www dizinine çıkarılır.
           $ sudo tar zxvf redmine-2.4.2.tar.gz
 1. Çıkarılan dosya  project.example.com olarak adlandırılır.(project.example.com kısmına istenilen ad girilebilir.)
$ sudo mv redmine-2.4.2 project.example.com
 1. /config dizinine geçilir.
$cd project.example.com/config/
 1. “database.yml.example” dosyasındaki bilgiler “database.yml” dosyasına kopyalanır.
$ sudo cp database.yml.example database.yml
 1. “database.yml” dosyasınındaki production kısmı redmine için oluşturulacak olan veritabanı bilgilerine göre doldurulur.(username,password,database)Burada database.yml dosyasını düzenlemek için vim,vi,geany,vs. Editörleri kullanılır.
$ sudo nano database.yml

 

            production:
adapter: mysql2
database: redmine
host: localhost
username: redmine
password: “123456”
encoding: utf8
 1. “/project.example.com” dizinine gidilir.
$cd  /var/www/project.example.com

 

➔    Redmine için veritabanı oluşturma

 1. Terminalden mysql veritabanı açılır.
$ mysql -u root -p
 1. MySQL consoluna sırasıyla aşağıdaki komutlar girilir.Burada ‘my_password’ kısmına ‘database.yml’ dosyasını düzenlerken belirlenen şifre yazılır.
 CREATEDATABASE redmine CHARACTER SET utf8; 

 CREATE USER ‘redmine’@’localhost’ IDENTIFIED BY‘my_password’;

 GRANTALL PRIVILEGES ON redmine.* TO‘redmine’@’localhost’;

 

➔    Ruby 1.9.3 kurulum

          $ sudo apt-get install ruby1.9.3

 

➔    Redmine ve gerekli paketlerin kurulumu

 1. Ruby projeleri için tutarlı bir ortam sağlaması için bundle kurulur.(Gem ,Ruby ile yazılmış kütüphanelere verilen isimdir.Ayrıca aşağıdaki komut çalıştırıldıktan sonra bazı hatalarla karşılaşılabilir.Hataların çözümü5.başlıktayer almaktadır.)
$ sudo gem install bundle
 1. Sonra aşağıdaki komutu kullanarak Redmine tarafından kullanılacak gerekli tüm gems paketleri kurulur. (aşağıdaki komut çalıştırıldıktan sonra bazı hatalarla karşılaşılabilir.Hataların çözümü 5.başlıkta yer almaktadır.)
$ sudo bundle install –without development test
 1. Bu adımda oturum verilerini saklamak ve çerezleri kodlamak için Rails tarafından kullanılan rastgele bir anahtar oluşturulur.
$ sudo rake generate_secret_token
 1. Veritabanı yapısı, uygulamanın kök dizini altında aşağıdaki komut çalıştırılarak oluşturulur:
$ sudo RAILS_ENV=production rake db:migrate
 1. Varsayılan yapılandırma verilerini veritabanında, aşağıdaki komut çalıştırılarak eklenir:
$ sudo RAILS_ENV=production rake redmine:load_default_data
 1. Uygulamayı çalıştıran kullanıcı hesabının aşağıdaki alt dizinler üzerinde yazma izni olması gerekir.Bu izinler aşağıdaki bulunan kutucuklar içindeki komutlarla verilir.
 • files (ekleri deoplama)
 • log (Uygulama log dosyası production.log)
 • tmp and tmp/pdf (PDF belgeleri oluşturmak için)
 • public/plugin_assets (eklentilerin varlıkları)

 

$ sudo mkdir -p tmp tmp/pdf public/plugin_assets

 

$ sudo chown -R 777 files log tmp public/plugin_assets

 

$ sudo chmod -R 755 files log tmp public/plugin_assets

➔    Kurulumda meydana gelebilecek hataların çözümü

UYARI!

Kurulumda aşağıda bulunan hatalarla karşılaşılabilir.Bu durumda hatanın çözümü uygulayıp ardından hata alınan adım tekrarlanır.

Error file ‘lib’

 File ‘lib’ not found


Çözümü

Sorun RDOC kurularak çözülür.

$ sudo gem install rdoc-data

Error mysql2:

An error occurred while installing mysql2 (0.3.15), and Bundler cannot continue.Make sure that `gem install mysql2 -v ‘0.3.15’` succeeds before bundling.

 

Çözümü:

Sorun MySQL kütüphaneleri kurularak çözülür.

$ sudo apt-get install mysql-client libmysqlclient-dev$ sudo gem install mysql2 -v ‘0.3.15’


Error rmagick:

An error occurred while installing rmagick (2.13.2), and Bundler cannot continue.Make sure that `gem install rmagick -v ‘2.13.2’` succeeds before bundling.

 

Çözümü:

Sorun magick kütüphaneleri kurularak çözülür.

$ sudo apt-get install libmagickcore-dev libmagickwand-dev$ sudo gem install rmagick -v ‘2.13.2’

 

➔    Webrick server çalıştırılır ve redmine açılır

$ sudo ruby script/rails server webrick -e production

$ firefox http://localhost:3000

Redmine’a erişim sağladıktan sonra sisteme giriş için aşağıdaki hesap bilgileri kullanılır.

 

Giriş:adminParola:admin