Gün geçmiyor ki nodejs e başladığım şu günlerde yeni bir sorunla karşılaşmiyim gün geçmiyor ki bu sorunuda çözmiyim.Kısaca karşılaştığım sorundan ve çözümünden bahsedeceğim.

Karşılaştığım sorun:

Bir array içerisinde bulunan nesneleri handlebars kullanarak yazdırırken 2.nesnemde bir if deyimi ile kontrol sağlamam gerekiyordu.Handlebars each ile dizinin tüm elemanlarını yazdırırken if deyiminde eşitlik kontrolü yapmam gerekiyordu.Nasılmı işte böyle:

//
languages:[
  {
    name:'Python',
    skill:['Django','Flask'],
    experience:2.50,
  },
  {
    name:'Nodejs',
    skill:['Express','Socket.io'],
    experience:3,
  },
  {
    name:'PHP',
    skill:['Laravel','Yii'],
    experience:3,
  }]
//

Yukarıdaki languages dizisini aslında bu bir objenin içerisinde fakat ben sadece gerekli kısımları aldım.Şimdi bunu aşağıdaki handlebars dosyasında eacch’e soktuğumuz zaman hepsini yazacak.fakat benim istediğim name değeri PHP olan nesneyi handlebarsa gömerken farklı gömsün.Sebebi PHP nin sitesinin uzantısı .net ile bitiyor nodejs ve python org ile bitiyor.İşte bu sebebten bir if içerisinde eşitlik kontrolü yapamam gerekiyordu.

//
<div class="languageStyle" >
 {{#each partials.experience.languages }}

 <div class="deneme">
  {{#isEqual name 'PHP'}}

    <a href="https://secure.{{name}}.net"><h4>{{name}}</h4></a>
    <p>{{skill}} - {{experience}}</p>

  {{else}}

    <a href="https://www.{{name}}.org"><h4>{{name}}</h4></a>
    <p>{{skill}} - {{experience}}</p>

  {{/isEqual}}
  </div>

 {{/each}}

</div>
//

Yukarıdaki koda dikkat ettiğseniz if yerine isEqual adında bir durum ile karşılaştırma yapmışım.Normalde handlebarsta if deyiminde karşılaştırma yapamazsınız.registerHelper nesnesini kullanmanız gerekir.Peki express-handlebars3’te helpers’ı nasıl kullanacağım diye sorarsanız işte böyle :(sizin ana dosyanız index.js olabilir yada server.js artık ne ad vermişseniz bende app.js)

//
var express=require("express");
var app=express();
//Bizi ilgilendiren kısım burası isEqual olarak condition tanımladığım yer.
var handlebars=require('express3-handlebars').create(
  {
  defaultLayout:'main',
  helpers:{
       isEqual:function(a,b,options) {
            if (a===b){ 
              return options.fn(this); }
            else{
              return options.inverse(this);}
         }
        }
  }
);

var fortune=require("./lib/fortune.js");
//